JaS SK – Svetlo pre riešenie Vašich problémov...

Spoločnosť reprezentuje tím skúsených a odborne zdatných pracovníkov, ktorý sú pravidelne odborne školený a majú dlhoročné skúsenosti. Našou filozofiou je poskytovať produkty z vysoko kvalitných materiálov od nemeckých, švajčiarskych, holandských a talianskych výrobcov. Všetky výrobky spĺňajú normy a sú certifikované. Poskytujeme odbornú montáž a promptný servis.

Posledný článok na blogu

Hrajte o 300 a 500 eurovú poukážku

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Hrajte o 300 a 500 eurovú poukážku s JAS SK“ „Hrajte o 300 a 500 eurovú poukážku s JAS SK“ Zmyslom týchto pravidiel (ďalej len „štatút“), je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže „Hrajte o 300 a 500 eurovú poukážku s JAS SK“ (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom – súťažiacim. Výňatky

Viac...