Vonkajšie žalúzie

Rodinný dom v Bratislave
(vonkajšie žalúzie Z90)
Fakultná nemocnica Nitra
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Rumanovej
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Slovenskom Grobe
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom vo Veľkom Záluží
(vonkajšie žalúzie S90)
Rodinný dom v Hlohovci
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom vo Štvrtku na Ostrove
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Trnave
(vonkajšie žalúzie S90)
Rodinný dom v Trnave
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Galante
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Nitre
(vonkajšie žalúzie Z90)
Projekt „Nad vinicami“ Nitrianske Hrnčiarovce (vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Nových Sadoch
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v obci Čab
(vonkajšie žalúzie Z90)
Rodinný dom v Nitrianskych Hrnčiarovciach
(vonkajšie žalúzie Z90)
Panelák v Leopoldove
(vonkajšie žalúzie Z90)