Posuvné brány


Pohon BFT pre dvojkrídlovú bránu v obci Obyce